Більшість тернополян вважають, що харчуються нормально

0
176

Які зміни в чисельності населення відбулися в області з початку року?

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 жовтня 2017р. становила 1053,8 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2017р. чисельність населення зменшилася на 5,4 тис. осіб. Скорочення населення відбулося в містах Бережани, Кременець і Чортків та 16 районах області. Тільки у м. Тернополі та Шумському районі зафіксовано приріст населення.

Охарактеризуйте детальніше зміни в природному русі населення в області.

Упродовж січня–вересня 2017р. в області народилося 7,1 тис. дітей, а померло 11,0 тис. осіб.

Природний рух населення в січні–вересні 2017р. порівняно з відповідним періодом минулого року характеризувався зменшенням кількості народжених на 517 дітей та збільшенням кількості померлих на 23 особи.

Природний приріст населення зареєстровано тільки в м. Тернополі.         У містах Бережани, Кременець і Чортків та всіх районах області відбулося природне скорочення населення.

Скільки заробляють жителі нашої області?

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій нашої області (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у жовтні 2017р. становила 5798 грн, що в 1,8 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн). Порівняно з жовтнем 2016р. розмір заробітної плати збільшився в 1,5 раза.

Який стан виплати заробітної плати в області на сьогоднішній день?

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 листопада 2017р. по області становила 10,5 млн.грн. Більша частина даної суми (90,7%, або 9,5 млн.грн) припадає на економічно активні підприємства, решту становив борг суб’єктів господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (7,8%, або 0,8млн.грн) та економічно неактивних підприємств, які призупинили свою діяльність у попередні три роки (1,5% або 0,2 млн.грн). Найбільше заборгували своїм працівникам підприємства, установи та організації м. Тернополя – 30,6% загальної суми боргу.

Яке статистичне дослідження висвітлює питання матеріального добробуту населення?

Ключовим джерелом інформації для моніторингу життєвого рівня населення та бідності, розрахунків багатьох макроекономічних показників є дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств.

За даними обстеження в області налічується 356,0 тисяч домогосподарств. Середній розмір домогосподарства становить 2,93 особи.

Грошові доходи та грошові витрати домогосподарств Тернопільщини збільшуються з року в рік і в 2016р. становили відповідно 5039 грн та 4775 грн у місяць.

З чого складаються грошові доходи домогосподарства?

Найбільшу питому вагу в структурі грошових доходів займає оплата праці. У 2016р. у порівнянні з попереднім роком цей показник збільшився на 1,0 в.п. і становив 47,7%. Також збільшились на 1,4 в.п. пенсії, стипендії, на 0,3 в.п. – доходи від власності. Зменшилась частка доходів від підприємницької діяльності (самозайнятості), допомоги від родичів, інших осіб, доходу від продажу сільськогосподарської продукції відповідно на 2,0 в.п., 0,5 в.п. та 0,2 в.п. грошових надходжень.

На що домогосподарство Тернопільщини витрачає свій дохід?

Уже роками спостерігається, що найбільшу частку зі своїх доходів домогосподарство витрачає на харчування. У порівнянні з попереднім роком ці витрати зменшились на 3,1 в.п. і в 2016р. склали 47,8%. Збільшились грошові витрати на непродовольчі товари та послуги на 3,0 в.п, витрати на купівлю алкогольних напоїв та тютюнових виробів на 0,2 в.п. та склали відповідно 40,0% та 3,2% усіх грошових витрат.

Решту доходів домогосподарство спрямувало на утримання особистого підсобного господарства, допомогу родичам, ремонт, будівництво тощо.

Як оцінюють домогосподарства свій матеріальний добробут?

У січні 2017р. було досліджено самооцінку населенням Тернопільщини рівня своїх доходів.

Підсумки опитування свідчать, що частка домогосподарств, які оцінили свій дохід достатнім для нормального харчування, але обмежували себе в споживанні непродовольчих товарів та послуг склала 76,5%. Вважали рівень своїх доходів, як достатній 21,3% домогосподарств. Разом з тим частка домогосподарств, які не змогли забезпечити навіть достатнє харчування склала 1,9%.

Для дослідження соціальної самоідентифікації домогосподарствам пропонувалось визначити, до якого класу вони себе відносять. Вагома частка домогосподарств (86,4%) віднесли себе до бідних; до небідних, але ще не до представників середнього класу – 13,5%; до представників середнього класу – 0,1%. Жодне з домогосподарств не віднесло себе до заможних.

На думку 30,0% жителів Тернопільщини, щоб не відчувати себе бідними, середньодушовий грошовий дохід у місяць повинен складати 8000,0–10000,0 грн та більше.

Як платило населення за житлово-комунальні послуги?

Упродовж січня–жовтня 2017р. населенням області оплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 818,2 млн.грн (86,2% нарахованих сум), що більше відповідного періоду 2016р. на 40,8%.

Як житлові субсидії допомагають при оплаті житлово-комунальних послуг?

Відчутною допомогою малозабезпеченим сім’ям є реалізація Програми житлових субсидій, яка спрямована на відшкодування витрат з оплати населенням житлово-комунальних послуг.

У січні–жовтні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг призначено 253,9 тис. домогосподарств (109,3% до загальної кількості тих, які звернулися за субсидіями, враховуючи домогосподарства, які звернулися за субсидіями наприкінці 2016р.) на загальну суму 122,4 млн.грн. У міських поселеннях субсидії призначено 121,7 тис. домогосподарств на суму 60,4 млн.грн, у сільській місцевості – 132,2 тис. домогосподарств на суму 62,0 млн.грн. У порівнянні з січнем–жовтнем 2016р. кількість домогосподарств, яким призначено субсидії, збільшилась на 38,5% (на 70,6 тис. домогосподарств).

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг на одне домогосподарство в жовтні 2017р. становив 354,5 грн.

Що таке індекс споживчих цін?

Індекс споживчих цін (ІСЦ) характеризує зміни у часі загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання. Він є показником зміни вартості фіксованого набору споживчих товарів та послуг у поточному періоді порівняно з базисним і використовується для вирішення багатьох питань державної політики, аналізу і прогнозу цінових процесів в економіці, індексації грошових доходів населення, рішення правових спорів, перерахунку показників національних рахунків у постійні ціни, проведення міжнародних зіставлень.

ІСЦ є одним з найважливіших економічних показників, оскільки він прямо чи опосередковано впливає на рівень життя населення країни.

Можна без перебільшення сказати, що ІСЦ несе велике політичне та соціальне навантаження, чим і пояснюється пильна увага до цього показника з боку всіх категорій користувачів.

Охарактеризуйте цінову ситуацію в області.

Індекс споживчих цін у січні–жовтні 2017р. в цілому по області становив 111,7%, по Україні – 111,5%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 13,8%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 17,8%, у т.ч. тютюнові вироби – на 32,3%, алкогольні напої – на 9,4%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 10,0%, що в основному спричинено підвищенням тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій у 1,6 раза, електроенергію – на 28,1%, водопостачання – на 17,6%, каналізацію – на 13,6%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла стали дорожчими на 2,9%, зокрема домашній текстиль – на 11,9%, меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги – на 7,2%.

У сфері охорони здоров’я ціни підвищилися на 4,1%, у т. ч. вартість медичних послуг зросла на 15,8%, амбулаторних – на 9,3%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 14,1%, в основному за рахунок подорожчання транспортних послуг на 32,0%. Крім того, зросли в ціні паливо та мастила на 13,0%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 7,5% за рахунок подорожчання поштових послуг у 1,7 раза.

Зростання цін у сфері освіти на 12,8% головним чином пов’язано з підвищенням плати за послуги закладів середньої та вищої освіти (на 21,1% та 14,8% відповідно).

Як змінилися ціни на основні види продуктів харчування за січень–жовтень 2017 року?

Найбільше (в 1,6 раза) подорожчало сало. Крім того, на 31,4% та 31,1% зросли в ціні фрукти та м’ясо і м’ясопродукти; на 16,7–14,0% – рис, масло, сири; на 12,7–10,8% – хліб, сметана, кисломолочна продукція; на 8,8–5,7% – молоко, безалкогольні напої, овочі; на 4,8–2,6% – яйця, риба та продукти з риби, макаронні вироби, олія соняшникова.

Водночас на 9,2% знизилися в ціні продукти переробки зернових,            на 2,5% – цукор.

Який стан виробництва промислової продукції в області?

У січні–жовтні 2017р. порівняно з січнем–жовтнем 2016р. індекс промислової продукції становив 103,5%.

На підприємствах переробної промисловості обсяг виробленої продукції зріс на 4,4%, зокрема на підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – на 25,2%, металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 13,4%, з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 7,4%,  виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 4,3% тощо.

Водночас спад випуску промислової продукції спостерігався на підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів на 13,6%, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – на 4,9%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції збільшився на 1,0%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва продукції зросли на 0,6%.

Реалізація промислової продукції

Підприємствами області за січень–жовтень 2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 14660,1 млн.грн, у т.ч. за межі країни – на 1839,8 млн.грн (12,5%).

У структурі реалізації 69,7% становила продукція підприємств переробної промисловості, 25,8% – постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 3,4% – добувної промисловості та розроблення кар’єрів, 1,1% – водопостачання; каналізації, поводження з відходами.

Половину (50,2%) обсягу продукції переробної промисловості реалізовано підприємствами з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів.

Маючи досить різноманітну інфраструктуру виробництва, індустрія нашого регіону відзначається домінуванням споживчих товарів короткострокового використання та товарів проміжного споживання, частка яких у обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами становить відповідно 37,6% та 28,0%.

Реалізація промислової продукції на одну особу в січні–жовтні 2017р. становила 13798,3 грн (у січні–жовтні 2016р. – 11151,7 грн).

Як змінилися обсяги виробництва валової продукції сільського господарства в порівнянні з минулим роком?

Обсяги виробництва валової продукції сільського господарства в січні–жовтні 2017р. у порівнянні з січнем–жовтнем 2016р. зросли на 7,6%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 13,3%, у господарствах населення – на 2,3%. За темпами росту виробництва сільськогосподарської продукції область посіла 1 місце серед інших регіонів. Займаючи 2,3% території, Тернопільщина в січні–жовтні 2017р. виробила 3,6% валової продукції аграрного сектору України. Обсяг виробництва продукції сільського господарства в розрахунку на 1 особу в січні–жовтні 2017р. становив 7425 грн, що на 2276 грн більше, ніж за цей період у середньому по країні.

Чи був цей рік урожайним для основних сільськогосподарських культур?

На 1 листопада 2017р. в порівнянні з 1 листопада 2016р. в області  наростили обсяги виробництва багатьох сільськогосподарських культур, зокрема цукрових буряків фабричних – на 53,7%, соняшнику на зерно – на 63,2%, ріпаку – на 32,5%, сої – на 24,6%, овочів – на 3,6%, плодів та ягід – на 3,1%, картоплі – на 0,4%. У 2017р. урожайність усіх основних сільськогосподарських культур перевищує минулорічні показники, зокрема з 1 га в середньому отримали 73,9 ц кукурудзи, пшениці та  ячменю – відповідно 56,7 ц та 52,2 ц (у початково оприбуткованій вазі), ріпаку – 32,1 ц, соняшнику на зерно – 28,9 ц, сої – 26,2 ц, цукрових буряків – 539 ц, овочів відкритого ґрунту – 220 ц, картоплі – 176 ц.

Скільки в області намолотили зернових культур?

В області зібрали гарний урожай зернових. На 1 листопада 2017р. усіма категоріями господарств намолочено 2127,5 тис.т зернових культур (у початково оприбуткованій вазі), або на 1,1% менше, ніж на 1 листопада 2016р. Зменшення обсягів виробництва зернових культур зумовлене відставанням темпів збирання кукурудзи, якої на 1 листопада 2017р. намолотили 314,0 тис.т (на 32,7% менше, ніж на 1 листопада 2016р.).

На 1 листопада 2017р. кукурудза зібрана на площі 42,5 тис.га, що становить лише 39,0% площ, посіяних під урожай поточного року (на 1 листопада 2016р. кукурудза була зібрана на 60,9% посівних площ).

Яка ситуація склалася в галузі тваринництва?

На початок листопада 2017р. в усіх категоріях господарств нараховувалося 163,2 тис. голів великої рогатої худоби (зокрема 94,5 тис. голів корів), 407,4 тис. голів свиней, 5,4 млн. голів птиці. У господарствах населення спостерігалося скорочення усіх видів сільськогосподарських тварин. Натомість агроформування в порівнянні з 1 листопада 2016р. наростили кількість усіх видів худоби та птиці, крім свиней.

Усіма категоріями господарств у січні–жовтні 2017р. вироблено 57,1 тис.т м’яса (в живій вазі), 399,6 тис.т молока, 422,5 млн.шт яєць. У порівнянні з відповідним періодом 2016р. в області зросло виробництво м’яса на 1,2%, молока – на 0,5%, проте скоротились обсяги виробництва яєць на 11,0%. Основними  виробниками тваринницької продукції і надалі залишаються господарства населення. На їх долю в січні–жовтні 2017р. припало 69,2% валової продукції галузі тваринництва, зокрема 84,8% загальних обсягів виробництва молока, 56,0% – яєць та 54,8% – м’яса.

Який стан будівельної діяльності у Тернопільській області?

У січні–жовтні 2017р. підприємства області виконали будівельні роботи на суму 1164,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–жовтні 2017р. порівняно з січнем–жовтнем 2016р. становив 102,1%.

За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 80,5% від загального обсягу, решта – з капітального і поточного ремонтів (16,3% та 3,2% відповідно).

Скільки прийнято в експлуатацію житла?

У січні–вересні 2017р. прийнято в експлуатацію 224,5 тис.м2 загальної площі житла, що  в 2,0 раза більше обсягів січня–вересня 2016р. На 1000 осіб населення області припадає 211,9 м2 загальної площі житла.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 176,6 тис.м2 загальної площі житла (78,7% загального обсягу), у сільській місцевості – 47,9 тис.м2 (21,3%).

У січні–вересні 2016р. найбільше житла прийнято в експлуатацію в м. Тернополі (60,2% до загального обсягу) та Тернопільському районі (17,4%).

Значне збільшення обсягів прийнятого в експлуатацію житла спостерігалося в Шумському, Бережанському та Борщівському районах.

Серед регіонів України за темпами росту (зниження) прийнятого в експлуатацію житла Тернопільська область займає 2 місце, за обсягами збудованого житла – 13 місце. Частка області у загальнодержавному обсязі становить 3,3%.

Який стан освоєння капітальних інвестицій в області?

У січні–вересні 2017р. у розвиток економіки області підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 4380,1 млн.грн капітальних інвестицій, що на 49,9% більше від обсягів січня–вересня 2016р.

За темпом росту капітальних інвестицій область займає 2 місце серед регіонів України

На кожного мешканця Тернопільщини в середньому припало 4135,3 грн капітальних інвестицій.

Обсяг капітальних інвестицій у житлові будівлі становив 1049,1 млн.грн та збільшився порівняно з січнем–вереснем 2016р. на 37,1%.

Які джерела фінансування вітчизняних інвестицій?

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких у січні–вересні 2017р. освоєно 54,7% загального обсягу інвестицій.

Частка коштів населення на будівництво житла становила 20,7%, кредитів банків та інших позик – 12,8%. З державного та місцевих бюджетів інвестовано 7,0% капітальних інвестицій.

Який стан іноземного інвестування в Тернопільській області?

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 жовтня 2017р. становив 45,3 млн.дол. США та в розрахунку на одну особу склав 42,7 дол. З країн ЄС надійшло 42,6 млн.дол. інвестицій (94,1% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 2,7 млн.дол. (5,9%).

У січні–вересні 2017р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 1,2 млн.дол. та вилучено 8,3 млн.дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Зміни вартості акціонерного капіталу за рахунок переоцінки, утрат та перекласифікації становили 4,3 млн.дол, у т.ч. за  рахунок курсової різниці – 4,4 млн. дол.

Який стан зовнішньої торгівлі товарами підприємств області?

У січні–вересні 2017р. експорт товарів становив 262,8 млн.дол. США, імпорт – 267,6 млн.дол. Порівняно з січнем–вереснем 2016р. експорт збільшився на 25,3%, імпорт – на 33,4%.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,98 (за січень–вересень 2016р. – 1,05).

Зовнішньоторговельні операції з товарами впродовж січня–вересня 2017р. підприємства та організації області здійснювали з партнерами із 102 країн світу.

Головними партнерами в зовнішній торгівлі товарами серед країн-членів ЄС були Польща, Німеччина, Литва, Нідерланди, Італія, Угорщина, Франція, Чехія, Іспанія, Портуґалія та Румунія, серед інших країн світу – Білорусь, Китай, Єгипет, Казахстан, Індія, Швейцарія, Саудівська Аравія.

Основу товарної структури як в експорті (40,9% від обласного експорту), так і в імпорті (45,7% від обласного імпорту) складали механічні та електричні машини.

Вагомі обсяги в експорті становили продукти рослинного походження (19,6%), живі тварини; продукти тваринного походження (9,4%), різні промислові товари (4,9%), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (4,8%), жири та олії тваринного або рослинного походження (4,7%), готові харчові продукти (4,0%), деревина і вироби з деревини (3,6%), в імпорті – полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (13,9%), засоби наземного транспорту, крім залізничного (9,9%), мінеральні продукти (6,8%), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (5,6%), недорогоцінні метали та вироби з них (4,4%), живi тварини; продукти тваринного походження (3,8%), текстильні матеріали та текстильні вироби (3,1%).

Який стан зовнішньої торгівлі послугами підприємств області?

У січні–вересні 2017р. експорт послуг становив 41,4 млн.дол. США, імпорт – 5,9 млн.дол. Порівняно з січнем–вереснем 2016р. експорт зменшився на 39,3%, імпорт збільшився на 40,6%.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 7,04 (у січні–вересні 2016р. – 16,29).

Зовнішньоторговельні операції послугами впродовж січня–вересня 2017р. підприємства та організації області здійснювали з партнерами із 89 країн світу.

Головними партнерами в зовнішній торгівлі послугами серед країн-членів ЄС були Польща, Швеція, Німеччина, Данія, Бельгія, Кіпр, Велика Британія, Австрія та Італія, серед інших країн – Нігерія, Гана, США, Швейцарія, Азербайджан та Єгипет.

Основу структури експорту послуг складали послуги з переробки матеріальних ресурсів (58,6%), транспортні послуги (21,2%), послуги, пов’язані з подорожами (15,9%).

Основу структури імпорту послуг складали транспортні послуги (28,2%), ділові (26,4%) та послуги, пов’язані з подорожами (24,7%).

Роздрібна торгова мережа області

Мережа підприємств роздрібної торгівлі області складається з 1,1 тис. об’єктів, з яких 34,3% зосереджено в обласному центрі.

Обсяг роздрібного товарообороту області

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за січень–жовтень 2017р. становив 5,3 млрд.грн. Частка товарообороту області в загальному товарообороті України становить 1,1%.

Який середньомісячний роздрібний товарооборот на одну особу?

Середньомісячний роздрібний товарооборот підприємств-юридичних осіб, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, на одну особу по області за січень–жовтень 2017р. склав 495,9 грн.

Обсяг оптового товарообороту області

Обсяг оптового товарообороту області за січень–жовтень 2017р. склав 8,9 млрд.грн проти 6,5 млрд.грн у січні–жовтні 2016р.

Як працює транспортний комплекс Тернопільської області?

Транспорт – важлива складова економіки області. У січні–жовтні 2017р. вантажооборот підприємств транспорту становив 1672,4 млн.ткм, або 98,7% від обсягу січня–жовтня 2016р. Підприємствами транспорту перевезено 7869,9 тис.т вантажів, що на 12,4% більше, ніж у січні–жовтні 2016р.

У січні–жовтні 2017р. пасажирським транспортом області виконано пасажирооборот у обсязі 1471,6 млн.пас.км, що на 4,3% менше, ніж у січні–жовтні 2016р. Послугами підприємств пасажирського транспорту скористалися 64,1 млн. пасажирів, або 95,0% від обсягу січня–жовтня 2016р.

Охарактеризуйте фінансовий стан підприємств області.

У січні–вересні 2017р. спостерігалася тенденція до значного покращення фінансового стану великих та середніх підприємств області. Так, фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств (крім сільськогосподарських підприємств та бюджетних установ) за звітний період становив 144,1 млн.грн прибутку проти 1159,7 млн.грн збитків у відповідному періоді попереднього року.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 72,6%, отримано 758,1 млн.грн прибутку, або в 1,5 раза більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Збитково працювало 27,4% підприємств, що на 2,2 в.п. менше, ніж у січні–вересні 2016р. Ними отримано 614,0 млн.грн збитків, що в 2,7 раза менше, ніж у відповідному періоді попереднього року.

Який внесок малих підприємств в розвиток економіки області?

У 2016 році обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами склав 15,4 млрд.грн, що становить 33,3% до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємствами області.

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств виробничої сфери склав 53,1%, невиробничої сфери – 46,9%. Найбільшу питому вагу в обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств виробничої сфери складали підприємства сільського, лісового та рибного господарства (33,4%) і промисловості (15,5%), невиробничої сфери – підприємства оптової та роздрібної  торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (35,6 %).

Який рівень зайнятості на малих підприємствах?

За підсумками 2016 року на малих підприємствах кількість зайнятих працівників становила 27,5 тис. осіб, у т.ч. найманих – 25,9 тис. осіб, що складає відповідно 38,6% та 37,3% від загальної кількості зайнятих та найманих працівників підприємств області.

Який стан розвитку малих підприємств промисловості?

За підсумками 2016р. обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами промисловості склав 2,4 млрд.грн, або 14,7% до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) усіх промислових підприємств області (у 2015р. – 13,8%). Кількість найманих працівників на малих підприємствах промисловості становила 5810 осіб та у порівнянні з 2015р. зменшилась на 31 особу.

Серед малих підприємств, які працювали за промисловими видами  економічної діяльності, найбільша частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) припадала на підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (37,9%), з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (20,9%) та на підприємства, які здійснювали виготовлення виробів з дерева, виробництво паперу та поліграфічну діяльність (8,0%).

Які заклади культури функціонували в області?

На кінець 2016р. в області працювали 30 музеїв, 3 концертні організації, 2 театри (Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка та Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки), 924 клубні заклади, 873 бібліотеки, 34 демонстратори фільмів.

Крім того, на державному обліку перебували 4172 нерухомі пам’ятки історії та культури, з них 2041 – історії, 1521 – архітектури та містобудування, 459 – археології, 133 – монументального мистецтва, 17 – садово-паркового мистецтва та 1 – науки і техніки.

Яка частка дітей шкільного віку охоплена навчанням?

Станом на 1 вересня 2017р. усіма формами освіти було охоплено 118,2 тис. осіб (99,6% дітей 6–18 років, що постійно проживають на території області). З них у загальноосвітніх навчальних закладах навчалося 107,3 тис. осіб, або 90,4%, у професійно-технічних навчальних закладах – 5,2 тис. осіб, або 4,4%, на основних відділеннях вищих навчальних закладів – 5,7 тис. осіб, або 4,8%.

Що можна сказати про оздоровлення та відпочинок школярів у дитячих закладах улітку 2017 року?

Улітку 2017р. школярів приймали 89 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 1,7 тис. місць, у яких перебувало 6,0 тис. дітей. Із загальної кількості дітей, які відпочили і оздоровилися в дитячих закладах на Тернопільщині, 5,5 тис. (91,3%) – діти нашої області і 0,5 тис. (8,7%) – діти з інших областей України.

У позаміських закладах оздоровлення та відпочинку інших областей України перебували 0,7 тис. дітей з Тернопільщини. У загальному підсумку за літній період 2017р. оздоровились та відпочили 6,2 тис. школярів нашої області, а це 6,0% у загальній кількості дітей у віці 7–16 років.

Скільки колективних засобів розміщування (КЗР) функціонувало в області?

Упродовж 2016р. в області функціонувало 70 колективних засобів розміщування (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), серед яких 59 готелів та аналогічних засобів розміщування (у т.ч. 51 готель, 3 мотелі, 1 хостел, 1 гуртожиток для приїжджих, 3 інших місця для тимчасового розміщування), а також 11 спеціалізованих засобів розміщування  (у т.ч. 5 дитячих санаторіїв, 3 санаторії, 1 санаторій-профілакторій та 2 бази відпочинку).

Порівняно з попереднім роком кількість місць у колективних засобах розміщування збільшилась на 289 (на 6,7%) і склала 4,6 тис. одиниць. Зросла і кількість розміщених у КЗР осіб із 138,4 тис. у 2015р. до 210,8 тис. у 2016р. (на 52,3%).

Головне управління статистики у Тернопільській області

БЕЗ КОМЕНТАРІВ

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ